SMD Plaatsings Automaten

VisionPlacer is een professionele pick & place machine speicaal geschikt kleinschalige productie en het produceren van  prototypes.